ის წერილი B - სამკურნალო საშუალებების ანბანური მაჩვენებლები
მედიცინის ონლაინ რეჟიმში

წერილობითი ფორმის ჩამონათვალი ბ

შეიყვანეთ ნარკოტიკების სახელი:

In

    ის
    ის