ის დაგვიკავშირდით
მედიცინის ონლაინ რეჟიმში

საიტის კომენტარები და წინადადებები მიმართული უნდა იყოს მედიცინაში- Worlds@yandex.ru ან სახით:

ასევე შეუერთდება ჩვენს ჯგუფებსა და თემებს სოციალურ ქსელებში:

http://vk.com/Medicine-Worlds

https://www.facebook.com/Medicine-Worlds

https://twitter.com/Medicine-Worlds

ჩვენ ვიცხოვრებთ დაავადების გარეშე!

    ის
    ის